Oznaka: kontrola vode

Redna, občasna in kontrolna analiza vode je ključ do kakovostne vodeRedna, občasna in kontrolna analiza vode je ključ do kakovostne vode

V Sloveniji je izdanih več kot 20.000 vodnih dovoljenj za pitno vodo, vendar je podatkov o kakovosti vode s teh vodnih zajetij zelo malo. Torej kar 130.000 ljudi ne ve, kakšno vodo sploh pijejo. Za te uporabnike lastnih zajetij je analiza vode priporočljiva, saj le tako dobijo vse potrebne informacije o kakovosti vode. Po Pravilniku o pitni vodi je voda zdravstveno ustrezna le takrat, ko ne vsebuje mikroorganizmov in drugih parazitov, ko ne vsebuje nobenih nevarnih snovi za zdravje in je skladna z vsemi zahtevami glede ustreznosti pitne vode. v tem primeru tudi ni nobene nevarnosti, da bi pitje vode ogrožalo naše zdravje.

Z redno analizo vode do boljšega zdravja

Neustreznost vode težko okusimo ali vonjamo. Običajno to opazimo šele takrat, ko se pojavijo prebavne motnje ali druge zdravstvene težave. V tem primeru je analiza vode najboljša rešitev, saj boste le tako izvedeli, ali je glavni krivec vaših težav neustrezna voda. V tem primeru se opravi mikrobiološka analiza vode. Kot že ime pove, je njen glavni namen ugotoviti, ali se v vodi nahajajo bakterije, paraziti in drugi mikroorganizmi, ki so očem nevidni. Kadar gre za onesnaženje vode, je to najpogosteje posledica fekalnega onesnaženja, komunalnih odpadnih voda, greznic ali pa mrtvih rokavov v vodnem omrežju.

Glavne prednosti redne analize vode

Glede na to, da je voda življenjsko pomembna tekočina, je njena preudarna poraba ključnega pomena. Zavedati se moramo, da je pitna voda naše največje bogastvo, ki ga je potrebno ceniti in negovati. Zato je analiza vode ključ do pravočasnega odkrivanja morebitnih nevarnih snovi, s tem pa ne varujemo zgolj našega zdravja, ampak tudi skrbimo za določeno vodno zajetje. Slaba kakovost vode in prisotnost določenih kemijskih snovi je lahko pokazatelj nepravilnosti v vodnem omrežju, ki jih je potrebno čim prej odpraviti. Kadar analiza vode pokaže določena odstopanja od normalnih vrednosti, je potrebno o tem pravočasno obvestiti vse uporabnike vodnih zajetij in odrediti odlok o prekuhavanju ali celo prepovedi uporabe vode.